Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.


Het Kompas voor richtinggevend onderwijs

Vakantierooster 2017 - 2018

03-09-2017

Start schooljaar

maandag 4 september 2017

Startgesprekken met leerlingen

dinsdag 12 september  & donderdag 14 september 2017 

Studiedag

donderdag 21 september

Studiemiddag 

dinsdag 10 oktober 

Herfstvakantie

maandag 23 oktober t/m zondag 29 oktober 2017

Studiemiddag 

maandag 6 november 2017

Studiemiddag

dinsdag 12 december 

Kerstvakantie 

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Spreekmiddag/avond met leerlingen groep 5 t/m 8 

donderdag 8 febraruari 2018

dinsdag 13 februari 2018

woensdag 14 februari 2018  

Voorjaarsvakantie

maandag 26 februari t/m zondag 4 maart 2018

Studiemiddag

maandagmiddag 5 maart 2018 

Paasweekend

vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie

maandag 30 april t/m zondag 13 mei 2018

Studiemiddag 

donderdagmiddag 17 mei 2018  

Pinksteren

maandag 21 mei 2018

Schoolreisje 

dinsdag 5 juni 2018

Studiemiddag

donderdagmiddag 14 juni 2018

Spreekmiddag/avond

dinsdag 26 juni 2018

donderdag 28 juni 2018

Musical groep 8 

dinsdag 17 2018

Jaarafsluiting

donderdag 19 juli 2018 

Zomervakantie 2018

vrijdagmiddag 20 juli t/m zondag 2 september 2018

Eerste schooldag

maandag 3 september 2018

 

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de directeur toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen 
 TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!