Vakanties, bijzondere dagen en schooltijden

Vakanties
Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie
24 december 2021 (12:00 uur) t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
21 t/m 25 februari 2022
Goede vrijdag
Vrijdag 15 april 2022
Tweede paasdag
Maandag 18 april 2022
Meivakantie
25 april tot 6 mei 2022
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
18 juli tot 26 augustus 2022
Studiedagen (leerlingen vrij)
Donderdag 2 september 2021
Woensdagmiddag 13 oktober 2021 (vanaf 12.00 uur)
Maandag 8 november 2021
Donderdag 10 februari 2022
Donderdag 9 juni 2022
Vrijdag 10 juni 2022
Schooltijden - Continurooster
Elke dag voor elke groep: 8.30 - 14.00 uur
De 1e bel gaat om 8.20 uur, dan mogen de kinderen binnen komen
De 2e bel gaat om 8.25 uur, dan moeten de kinderen binnen komen
Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar de klas
Copyright © 2022 Kamels | Het Kompas voor richtinggevend onderwijs | Een Codenz school |